A Phủ – vai diễn kinh điển của Trần Phương

Đầu nghệ sĩ Trần Phương có vết sẹo to và dài do bị thương khi học cưỡi ngựa để đóng A Phủ trong “Vợ chồng A Phủ”. Nghệ sĩ Trần Phương qua đời sáng 26/8 ở Hà Nội, thọ 90 tuổi. Nhiều đồng nghiệp như Trà Giang, Tất Bình… tiếc thương cố nghệ sĩ tài hoa. Diễn […]